ALGIS003.jpg

upitnik

Rezultati

REZULTATI PROJEKTA

 • Unapređeni kapaciteti za upravlјanje javnom imovinom u opštinama Aleksinac i Ražanj
 • Javna imovina u Aleksincu i Ražnju je registrovana
 • Kvalitetni prostorni podaci su srž rada opštinske uprave

Koristi koje se javlјaju uvođenjem lokalnog GIS-a mogu se sažeti u nekoliko kategorija:

 • usluge građanstvu - uvid u geodetske podloge,
 • informacije o urbanističkim i prostornim planovima
 • dozvole brži i jednostavniji proces izdavanja dozvola
 • ocena poreza - pravičan i efikasniji postupak obračuna i naplate poreza i taksi
 • efikasnost uprave - bolјa razmena informacija između upravnih organa
 • prostorno i urbanističko planiranje efikasnija upotreba i kontrola nepokretne imovine
 • lokalni ekonomski razvoj - brža obrada upita koje dostavlјaju investitori
 • legalizacija- ubrzani proces legalizacije
 • stvaranje katastara u nadležnosti lokalne zajednice (javne rasvete, lokalnih puteva i ulica, urbane opreme, itd.)