O projektu

Grant šema EU Exchange 4
Prioritet 2 – Lokalni ekonomski razvoj
Tema: Upravlјanje imovinom
Finansira: EU
Rukovodi: Delegacija EU u RS
Tehnički sprovodi:   Stalna konferencija gradova i opština
Ukupna vrednost projekta: 173.637,15 €
Donacija EU: 148.095,13 €
Sufinansiranje Aleksinac: 20.464,27 €
Sufinansiranje Ražanj: 5.077,75 €.

 

Upravlјanje imovinom je proces donošenja odluka koje se tiču pribavlјanja, upravlјanja,korišćenja i raspolaganja nepokretnostima koje služe za obavlјanje izvornih i poverenih poslova lokalne samouprave.

Održavanje i stvaranje nove vrednosti kroz optimalno povećanje prihoda, kontrolu rashoda, upravlјanje rizicima, poštovanje zakona i podzakonskih propisa i akata nadležnih organa jedinica lokalnih samouprava, kao i fizičko  održavanje imovine.

PREDMET POPISA I PRIKUPLjANјA PODATAKA

1. Nepokretne stvari koje koriste:

2. Dokumentacija koja se pribavlјa:

3. Informacije o nameni – načinu korišćenja,knjigovodstvenoj vrednosti nepokretnosti, drugi podaci

PREDMET JAVNE SVOJINE

  1. Prirodna bogatstva
  2. Dobra od opšteg interesa
  3. Dobra u opštoj upotrebi
  4. Mreže
  5. Stvari koje koriste državniorgani i organizacije
  6. Druge stvari i imovinska pravau javnoj svojini

PLANIRANE AKTIVNOSTI