ALGIS002.jpg

upitnik

O projektu

Grant šema EU Exchange 4
Prioritet 2 – Lokalni ekonomski razvoj
Tema: Upravlјanje imovinom
Finansira: EU
Rukovodi: Delegacija EU u RS
Tehnički sprovodi:   Stalna konferencija gradova i opština
Ukupna vrednost projekta: 173.637,15 €
Donacija EU: 148.095,13 €
Sufinansiranje Aleksinac: 20.464,27 €
Sufinansiranje Ražanj: 5.077,75 €.

 

Upravlјanje imovinom je proces donošenja odluka koje se tiču pribavlјanja, upravlјanja,korišćenja i raspolaganja nepokretnostima koje služe za obavlјanje izvornih i poverenih poslova lokalne samouprave.

Održavanje i stvaranje nove vrednosti kroz optimalno povećanje prihoda, kontrolu rashoda, upravlјanje rizicima, poštovanje zakona i podzakonskih propisa i akata nadležnih organa jedinica lokalnih samouprava, kao i fizičko  održavanje imovine.

PREDMET POPISA I PRIKUPLjANјA PODATAKA

1. Nepokretne stvari koje koriste:

 • Organi/ organizacije JLS
 • MZ
 • Ustanove
 • JP/ JKP

2. Dokumentacija koja se pribavlјa:

 •  Statusna dokumentacija JP/ JKPi Ustanova
 •  Lokalne odluke o osnivanju MZ
 •  Svojinska dokumentacija

3. Informacije o nameni – načinu korišćenja,knjigovodstvenoj vrednosti nepokretnosti, drugi podaci

PREDMET JAVNE SVOJINE

 1. Prirodna bogatstva
 2. Dobra od opšteg interesa
 3. Dobra u opštoj upotrebi
 4. Mreže
 5. Stvari koje koriste državniorgani i organizacije
 6. Druge stvari i imovinska pravau javnoj svojini

PLANIRANE AKTIVNOSTI

 • Osnivanje opštinske organizacione jedinice za upravlјanje imovinom ( Radna grupa)
 • Jačanje kapaciteta opštinskih službenika i zvaničnika lokalne samouprave u oblasti upravlјanja imovinom
 • Analiza i uspostavlјanje neophodnih IT struktura za upravlјanje imovinom
 • Prikuplјanje , analiza verifikacija i podataka o imovini koja je predmet prenosa svojine  u vlasništvo lokalnih samouprava
 • Formiranje baze podataka o imovini koja je predmet prenosa svojine  u vlasništvo lokalnih samouprava
 • Geodetska snimanja
 • Podnošenjepopunjenih zahteva (NEP obrazaca) Republičkoj direkciji za imovinu
 • Uklјučivanje različitih aktera