ALGIS004.jpg

upitnik

Ciljevi projekta

CILJEVI PROJEKTA:

  • veći prihodi budžeta,
  • manji rashodi budžeta,
  • mogućnost umanjenja stopa lokalnih poreza i naknada
  • odgovornost i transparentnost lokalne samouprave u upravlјanju imovinom,
  • unapređenje uslova za investiranje i poslovanjeniži troškovi investiranja i poslovanja,
  • bolјi ekonomski uslovi za privatne preduzetnike koji koriste imovinu lokalne samouprave,
  • brži lokalni ekonomski razvoj i povećana konkurencija.

OPŠTI CILJ PROJEKTA

  • Doprinos ispunjenju strateškog nacionalnog prioriteta u podizanju konkurentnosti domaće privrede kroz unapređenje upravlјanja imovinom

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA

  • Završen popis i registracija javne imovine i prenos vlasništva na opštine Aleksinac i Ražanj
  • Implementacija GIS