ALGIS004.jpg

upitnik

Potpisan Memorandum o saradnji između Aleksinca i Ražnja

Predsednici opština Aleksinac i Ražanj, Nenad Stanković i Dobrica Stojković, 23. aprila 2014. godine potpisali su Memorandum o saradnji u procesu implementacije projekta „Popis i registracija javne imovine u Aleksincu i Ražnju“. Ovim projektom Evropska Unija u okviru programa EU EXCHANGE 4 dvema opštinama donira sredstva u ukupnoj vrednosti od 174 000 evra za popis javne imovine na njihovoj teritoriji i uspostavljanje sistema efikasnog upravljanja tom imovinom.

Tom prilikom, g. Stanković i g. Stojković istakli su da je dosadašnja uspešna saradnja između dveju opština bila jedna od glavnih motiva da one zajednički apliciraju za pomenuta sredstva, i članovima tima za implementaciju projekta poželeli puno uspeha u budućem radu.

Ovim projektom predviđen je popis javne imovine na 1074 prioritetnih parcela u obe opštine (objekti od javnog značaja, poljoprivredno i građevinsko zemljište, komunalna infrastruktura itd.), formiranje javno dostupne baze podataka tih parcela, kao i uvođenje Geografskog informacionog sistema (GIS) putem kojeg će svi zainteresovani građani moći da pristupe digitalizovanim mapama katastarskih parcela, komunalne, saobraćajne, elektroenergetske, telekomunikacione i ostale infrastrukture. Cilj ovih aktivnosti jeste povećanje efikasnosti i smanjenje troškova u administraciji, brži i bolji proces odlučivanja, dalji ekonomski razvoj i povećanje prihoda ovih opština.