ALGIS003.jpg

upitnik

Prezentacija najbolje prakse

PREZENTACIJA NAJBOLJE PRAKSEProjektni tim angažovan na realizaciji projekta „Popis i registracija javne imovine u Aleksincu i Ražnju“, u proteklih par nedelјa održao je prezentacije najbolјe prakse iz oblasti prenosa vlasništva nad javnom imovinom sa republičkog na lokalni nivo i uspostavlјanja institucionalnog mehanizma za efikasno upravlјanje tom imovinom. Priliku da se upoznaju sa iskustvom opština Aleksinac i Ražanj u sprovođenju ovog procesa imali su radnici opštinskih uprava, javnih preduzeća i lokalnih službi RGZ-a (Katastra) u Varvarinu, Ćićevcu, Sokobanji, Vladičinom Hanu, Knjaževcu i Svrlјigu.

 

S obzirom na to da sve lokalne samouprave imaju zakonsku obavezu da u narednom periodu izvrše prenos vlasništva nad javnom imovinom, ove prezentacije bile su veoma korisne pomenutim opštinama, kako bi iz prve ruke čuli koje probleme i teškoće na tom putu mogu očekivati, a koje se tiču: promena pravne regulative (sistematizacije, statuta), uređenja saradnje između opštinske uprave i javnih preduzeća, sprovođenja obuka o finansijskom aspektu upravlјanja imovinom i uspostavlјanja efikasnog sistema raspolaganja tom imovinom uopšte.

  • 0001 (Custom)
  • 0003 (Custom)
  • 0005 (Custom)
  • 0006 (Custom)
  • 0008 (Custom)
  • 20150316 090528 (Custom)
  • 20150316 091421 (Custom)
  • 20150316 091422 (Custom)

Inače, projekat „Popis i registracija javne imovine u Aleksincu i Ražnju“ finansira Evropska unija kroz program EU EXCHANGE 4, u iznosu od 148.000 evra.  Ukupna vrednost projekta je približno 174.000 evra, pri čemu je značajno finansijsko učešće opština Aleksinac i Ražanj. Iako je isprva bilo predviđeno da projekat traje godinu dana, prošle nedelјe Delegacija Evropske unije u Srbiji produžila je trajanje projekta za još tri meseca, tokom kojih će 38.000 eura viška sredstava ostvarenih uštedom na pojedinim pozicijama, biti iskorišćeno za dodatna geodetska snimanja javne imovine.