ALGIS004.jpg

upitnik

Geodetska snimanja za potrebe popisa javne imovine

GEODETSKA SNIMANJAU cilјu evidentiranja stvarnog stanja i formiranja tačne baze podataka o opštinskoj imovini, firma „Geodata PGJ“ iz Obrenovca u proteklih dva meseca izvršila je geodetska snimanja objekata u javnoj svojini opština Aleksinac i Ražanj.

Ove aktivnosti deo su realizacije projekta „Popis i registracija javne imovine u Aleksincu i Ražnju“, koji sa 148.000 evra finansira Evropska unija kroz program EXCHANGE 4, i koji za osnovni cilј ima prenos vlasništva nad javnom imovinom sa republičkog na lokalni nivo, kao i uspostavlјanje institucionalnog mehanizma za efikasno upravlјanje tom imovinom na nivou loklnih samouprava.

 

Firma iz Obrenovca je ovaj posao dobila na raspisanom javnom tenderu za obavlјanje geodetskih usluga, i ona je za zadatak imala da prikupi podatke o imovini sa liste od 1074 prioritetnih nepokretnosti - zgrada, lokala, stanova, garaža, ulica, puteva, privrednih objekata i građevinskog zemlјišta, za koje je procenjeno da su od najvećeg značaja i koje opštine imaju interesa da što pre pribave u svoje vlasništvo.

Prikuplјeni podaci o opštinskoj imovini biće upotreblјeni za formiranje Geografskog informacionog sistema (GIS), digitalizovane baze podataka u koju se, u obliku mapa, smeštaju i pomoću koje se pretražuju i analiziraju prostorni podaci o infrastrukturi, prirodnim resursima i katastarskim parcelama na teritoriji opštine. Putem GIS-a, stručne službe opštinske uprave, ali i svi zainteresovani građani, putem interneta će moći da pristupe digitalizovanim mapama katastarskih parcela, komunalne, saobraćajne, elektroenergetske, telekomunikacione i ostale infrastrukture, kao i da na lak i jednostavan način iste pretražuju. Cilј ovih aktivnosti jeste povećanje efikasnosti i smanjenje troškova u administraciji, brži i bolјi proces odlučivanja, dalјi ekonomski razvoj i povećanje prihoda opština Aleksinac i Ražanj.

 • DSC 0455 (Custom)
 • DSC 0465 (Custom)
 • DSC 0496 (Custom)
 • DSC 0509 (Custom)
 • DSC 0518 (Custom)
 • DSC 0519 (Custom)
 • DSC 0522 (Custom)
 • DSC 0531 (Custom)
 • DSC 0609 (Custom)
 • DSC 0633 (Custom)
 • DSC 0634 (Custom)
 • DSC 0638 (Custom)
 • DSC 0655 (Custom)
 • DSC 0683 (Custom)