Pravila GIS portala

Pristupom na GIS portal opštine Aleksinac korisnik je dužan da prihvati sledeće uslove korišćenja:

 

  1. Opština Aleksinac ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat upotrebe podataka sa GIS portal opštine Aleksinac.
  2. Podaci na ovoj web stranici mogu se u svako vreme ažurirati i za te promene ne snosimo odgovornost. Korisnik naših podataka prihvata sve rizike koji mogu nastati njihovim korišćenjem i prihvatanjem ih koristiti isključivo za sopstvene potrebe i na sopstvenu odgovornost.
  3. Opština Aleksinac ne garantuje da će ova Internet lokacija biti u svako vreme dostupna korisnicima.
  4. Zabranjeno je svako menjanje, umnožavanje i distribuiranje podataka sa navedene web stranice u bilo kojem obliku. Podatke nije dopušteno distribuirati prema trećim osobama.
  5. Opština Aleksinac takođe raspolaže pravima za dizajn, slike i ostala programska rešenja web stranice GIS portal opštine Aleksinac.
  6. Opština Aleksinac zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kojem trenutku i ne odgovara za posledice nastale zbog tih promena.
  7. Katastarske podloge su samo informativnog karaktera i opština Aleksinac ne odgovara za tačnost i ažurnost tih podataka.