1. Da li znate da je tokom perioda od 1995 – 2011. godine Srbija bila jedina zemlja u Evropi u kojoj jedinice lokalne samouprave nisu raspolagale svojom imovinom, već su bile samo korisnice državne imovine?

Molimo Vas izaberite odgovor

2. Da li znate koji su benefiti savremenog i odgovornog upravljanja imovinom lokalne samouprave?

Molimo Vas izaberite odgovor

3. Da li ste upoznati sa projektom „Popis i registracija javne imovine u Aleksincu i Ražnju“?

Molimo Vas izaberite odgovor

4. Da li ste čuli za EU EXCHANGE 4 program, znate li ko ga finansira i koji je opšti cilj programa?

Molimo Vas izaberite odgovor

5. Da li znate koje aktivnosti projekat „Popis i registracija javne imovine u Aleksincu i Ražnju“ obuhvata?

Molimo Vas izaberite odgovor

6. Da li znate šta je Geografski informacioni sistem (GIS) i koje su prednosti njegovog uvođenja u rad opštinske uprave?

Molimo Vas izaberite odgovor