ALGIS003.jpg

upitnik

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Aleksinac obezbedila je projektom „Popis i registracija javne imovine Aleksinca i Ražnja“, donaciju od strane Evropske unije u okviru EUEXCHANGE 4 programa u iznosu od 148000 evra. Ukupna vrednost projekta je približno 174000 evra, pri čemu je značajno učešće opština Aleksinac i Ražanj. Opština Aleksinac je koordinator projekta koji je od izuzetnog značaja za upravljanje imovinom u njenom vlasništvu. Program EU Exchange 4 finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO). 

Predsednik opštine Aleksinac potpisao je ugovor sa Delegacijom Evropske unije u ponedeljak, 24. marta 2014. godine, a za implementaciju projekta zadužena je Opštinska uprava opštine Aleksinac. Projekat će trajati 12 meseci od dana potpisivanja ugovora.

Projektom će biti obuhvaćen popis svojine na 1074 parcela, od ukupno nešto manje od 10 000  parcela u ove dve opštine. U prioritete spadaju objekti od javnog značaja, poljoprivredno i građevinsko zemljište, komunalna infrastruktura itd.

Takođe, ovim projektom predviđeno je i uvođenje GIS-a - Geografskog informacionog sistema, koji se koristi u svrhu upravljanja resursima i imovinom, planiranja razvoja, prostornog planiranja, kartografije i planiranja infrastrukture. GIS se često koristi i za potrebe marketinškog istraživanja, u geologiji, građevinarstvu, ali i u svim oblastima koje koriste podatke vezane za karte. Na taj način, formiraće se operativni i svrsishodni sistem, koji bi omogućio jednostavno pristupanje podacima iz usvojenih urbanističkih i drugih planova.

Donošenjem Zakona o javnoj svojini, u septembru 2011. godine, stekli su se uslovi da lokalne samouprave dobiju vlasništvo nad imovinom i uspostave upravljanje nad njom u najboljem interesu cele lokalne zajednice. Početna iskustva u primeni ovog zakona su raznolika, ali opšte je mišljenje da taj proces usporava niz teškoća koje su posledica nedovoljne usklađenosti unutar pravnog okvira, neprilagođene organizacije i manjka stručnih kapaciteta. Poseban problem predstavlja popis imovine i uspostavljanje baze podataka, što je uslov za sve dalje aktivnosti u cilju efikasnog i delotvornog upravljanja imovinom.

Dobijanje vlasništva nad imovinom opštinama omogućava održavanje i stvaranje nove vrednosti kroz optimalno povećanje prihoda, kontrolu rashoda, upravljanje rizicima, poštovanje zakona, podzakonskih propisa i akata nadležnih organa jedinica lokalnih samouprava, kao i kroz fizičko održavanje imovine. Primeri zemalja u regionu pokazuju da strateško upravljanje imovinom utiče na povećanje prihoda budžeta lokalne samouprave od 8% pa čak do 25%.

Savremeni pristupi u upravljanju imovinom lokalne samouprave treba da omoguće ostvarenje određenih, unapred postavljenih ciljeva, kao što su:

  • veći prihodi budžeta;
  • manji rashodi budžeta;
  • mogućnost umanjenja stopa lokalnih poreza i naknada, što može da bude podsticaj lokalnom ekonomskom razvoju;
  • veća odgovornost i transparentnost lokalne samouprave u upravljanju imovinom;
  • unapređenje uslova za investiranje i poslovanje – niži troškovi investiranja i poslovanja;
  • bolji ekonomski uslovi za privatne preduzetnike koji koriste imovinu lokalne samouprave;
  • brži lokalni ekonomski razvoj i povećana konkurencija.